OPET - SUNPET HAKKINDA

TANITIM :
 

 OPET’in kuruluşu, şu anda Yönetim Kurulu Başkanı olan Fikret Öztürk’ün 1982 yılında öğretmenlikten ayrılıp ticaret hayatına geçişi ile başlamıştır. Mersin’de madeni yağ ve akaryakıt konularında faaliyet gösteren Öztürkler Limited Şirketi’ni kuran Fikret Öztürk eşi Nurten Öztürk ile birlikte Öztürkler Limited’i kısa sürede büyüterek pek çok madeni yağ ve akaryakıt markasının bayiliklerini alır. 10 yıl içinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası akaryakıt dağıtım şirketlerinin en büyük akaryakıt ve madeni yağ distribütörü olan şirket, 16 akaryakıt istasyonun da sahibi ve işleticisi olmuştur. 1992 yılında İstanbul’a taşınan Öztürk çifti, aynı yıl bir akaryakıt dağıtım şirketi kurmaya karar verir. Böylece Öztürkler Petrol, OPET adını alır ve Anadolu’dan başlamak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde istasyonlar açar.

Hızlı büyümesini bugün de aynı kararlıkla sürdüren OPET Petrolcülük A.Ş, perakende satışlar, ticari ve endüstriyel yakıtlar, madeni yağlar, depolama ve uluslararası ticaret konularında faaliyet göstermektedir.

2002 yılı sonunda Koç Holding Enerji Grubu’nun %50’ sine ortak olduğu OPET, kuruluşundan bu yana alt yapı yatırımlarına ağırlık vermiştir. OPET’e büyük bir rekabet avantajı sağlayan depolama kapasitesi, 2010 yılı itibariyle 1.161.042 metreküp’e ulaşmıştır.

Sektördeki pazar payını ve istasyon ağını her geçen gün artıran OPET, Koç Topluluğu ortaklığıyla doğan güç birlikteliği ve sinerji sonucu, Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma temel hedef ve prensibiyle hareket etmektedir.

OPET, güçlü altyapısı, gerçekçi vizyonu ve ülkeye olan inancıyla son on yılın en hızlı ve tutarlı büyüyen petrol şirketi haline gelmiştir.

OPET, hedeflerine ulaşırken çevreye ve hukuka saygılı olarak hizmet, ürün gibi her alanda kaliteyi arttırarak müşteri memnuniyeti sağlamayı temel ilke kabul etmiştir. KalDer Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksine göre 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sektörünün lideri olan OPET, 2011 yılında da akaryakıt tüketicisinin en memnun kaldığı marka olmayı başararak, altıncı kez sektör liderliğini ilan etmiştir.OPET, 2004 yılında ISO 9001:2000 Kalite Belgesini almaya hak kazanmıştır. OPET Madeni Yağlar, İzmir’de bulunan fabrikalarında madeni yağ üretimi ve satışı yapmaktadır. Entegre Kalite Sistem Belgelerine sahip olan OPET Madeni Yağları, başta Ortadoğu ve Balkan ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihraç edilmektedir.

Kuruluşundan bu yana hep ilklere imza atan OPET, 98 oktan kurşunsuz benzini Türkiye’ye ilk kez getiren ve Ultra Euro Diesel motorini Avrupa’dan önce Türk tüketicisinin kullanımına sunan bir markadır.

OPET, yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı, Temiz Tuvalet, Yeşil Yol, Örnek Köy ve Tarihe Saygı Projeleri ile sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da sektörün farklılık yaratan bir kuruluşudur.

Halen Türkiye’nin 3. büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan OPET’in SUNPET markası ile birlikte 1200’ün üzerinde istasyonu bulunmaktadır.

 KALİTE YÖNETİMİ :

 Vizyon ve misyonu doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünleri çevreye ve insan sağlığına uygun olarak üretmeyi “Yönetim Sistemi Politikası”nın ilk maddesi olarak belirleyen OPET Petrolcülük A.Ş., faaliyette bulunduğu bölge tesislerinde arıtma tesisleri kurmuş, tesislerin yasal mevzuatlar çerçevesinde işletilebilmesi için gerekli başvuruları yapmıştır. OPET Petrolcülük A.Ş bünyesinde evsel atık su arıtma tesisi (fiziksel ve biyolojik) ve endüstriyel atık su arıtma tesisi (fiziksel, kimyasal ve çözünmüş hava flotasyonu) olmak üzere iki ayrı arıtma tesisi bulunmaktadır. Arıtma tesislerinden deşarj edilen arıtılmış suyun standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlara analizleri yaptırılmaktadır.

Çevreye duyarlı olarak, sadece atıkların bertaraf edilmesine yönelik değil, öncelikli olarak atık ve doğal kaynak kullanımını azaltma yoluna gidilmiştir. Buradan hareketle doğal kaynak kullanımının azaltılması yönünde de çalışmalar ve yatırımlar devam etmektedir.  2008 yılı yatırımları arasında, elektrik kullanımının azaltılması için tesis bünyesinde kullanılan pompalara inverter alımları ve montajları devam etmektedir.

Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar çevresel etkiler açısından değerlendirilmekte; gereken yatırımlar için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları alınarak yatırımların çevreye herhangi bir zarar vermediği belgelendirilmektedir.

OPET Çevre bilinci ile oluşan tüm atıkları cinsine uygun olarak toplanmaktadır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınarak ve oluşan atıklar ilgili yönetmeliklerde belirtildiği gibi depolanarak geri dönüştürülebilir kağıt, plastik, cam ve metal atıklar kaynağında ayrıştırılıp toplanmaktadır. Tesis bünyesinde oluşan ambalaj atıkları, ambalaj atığı toplama sahasında, tehlikeli atıklar ise tehlikeli atık depo alanında toplanmaktadır. Cinslerine uygun olarak ayrılmış atıklar yine bakanlık tarafından lisanslı taşıyıcı firmalar yardımı ile lisanslı geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Atıkların tanımlanması ve azaltılması konusunda OPET çalışanları ve taşeronlarına eğitimler verilmektedir.

Rutin çalışmalardan kaynaklanan emisyonlar için emisyon izin dosyası hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ na emisyon izni için gerekli başvurular yapılmıştır. Marmara Terminalinde Buhar kazanlarında yakıt olarak kullanılan fuel-oilin, LNG kullanımına göre yeniden projelendirilmesi için 2009 yılı yatırımlar kapsamına dahil edilmiştir. Bu sayede sınır değerlerin altında seyreden emisyon miktarlarının azaltılması sağlanacaktır.

Tesislerin risk değerlendirme planları hazırlanmıştır. Bu sayede deniz çevresinde meydana gelebilecek herhangi bir kazaya her zaman hazırlıklı olunması ve acil durumlara müdahale edebilecek kalifiye eleman yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Tesis bünyesinde olası bir acil durumda kullanılmak üzere yeterli sayıda yangın dolabı, yangın hidrantı, teknik emniyet dolapları ve acil müdahale kitleri her zaman kullanılabilecek gibi hazır bulundurulmakta ve periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır.

Terminallerimizin  ürün sevkiyatı yapan kara tankerlerinin periyodik kontrolleri (emisyon pulu, araçta bulunması gereken trafik ekipmanları) yapılmaktadır. Araç şoförleri belirli periyotlarda acil durumlar ve çevre konusunda eğitime tabi tutularak çevre bilincinin arttırılması hedeflenmektedir.

OPET Petrolcülük A.Ş. Marmara Terminali, OPET Terminalleri arasında düzenlenen 2007 yılı özel çevre ödülüne sahiptir.

OPET Petrolcülük A.Ş’ nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Marmaraereğlisi Opet Anadolu Lisesi’nin resmi açılışı 5 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirildi.

Entegre Kalite Sistemleri


OPET Petrolcülük A.Ş. kurulduğu yıldan itibaren iç ve dış müşteri memnuniyetini kendisine hedef olarak seçmiş olup, 2004 yılında benimsenen “Kalite Sistemleri” yaklaşımından  hareketle Genel Müdürlük birimleri ile birlikte bünyesinde bulunan Marmara Ereğlisi, Aliağa, Kırıkkale,  Mersin Terminalleri ve Madeni Yağ Üretim Tesislerinde faaliyetlerini kalite anlayışı ile yürütmektedir.

KALDER tarafından yürütülen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksinde 2005-2006 ve 2007 yıllarında sektör birincisi olarak seçilmemiz kalite yolculuğundaki en büyük gururumuzdur.
OPET 2004 yılında başlattığı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarıyla  kaliteye ilk adımını atmıştır. Tesislerinin bir Bölümünde TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS 16949 Otomotiv Üretimi ve İlgili Yedek Parça Üreticisi Kuruluşlar İçin Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Ayrıca Ford Q1 ve İzmir, Aliağa, Marmara ve Kırıkkale’de kurmuş olduğu laboratuarlarla  TÜRKAK’tan TSE EN ISO/IEC 17025 Laboratuar Yeterlilik Belgelerini almıştır..

Misyon, Vizyon, Değerler  Vizyonumuz

Sektörde, Türkiye’nin bir numaralı akaryakıt dağıtım şirketi olmak,
Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak,
Ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

Misyonumuz

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde;
bireye ve topluma saygılı,
hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı,
sağlık, emniyet ve çevreye duyarlı olarak
Opet müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının beklentilerini
en üst seviyede karşılamak.

Değerlerimiz
Müşteri odaklı

Takım çalışmasına inanan

Dürüst ve şeffaf

Çalışanlarını sürekli geliştiren

Yenilikçi

Çevre ve topluma duyarlı

Yaratıcı

Dinamik

Yönetim Sistemi Politikası

Kuruluşumuzun vizyonu ve misyonu doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve
beklentilerine uygun ürünleri, çevreye ve insan sağlığına uygun olarak  üretmeyi,
Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda, tam müşteri memnuniyeti sağlamayı,
Hissedarlarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik kaynaklarımızı etkin yönetmeyi,
Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşmayı,
Takım ruhunu geliştirmek ve yetkin insan kaynağına sahip olmak için etkin insan kaynakları uygulamaları sağlamayı ve bu doğrultuda eğitim desteği vermeyi,
Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, hedef pazarlarda büyüme gerçekleştirmeyi,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uymayı,
Çevre kirliliğini önlemeyi ve prosesten kaynaklanan atıkları en aza indirmeyi,
Sahip olunan Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
Tehlikeleri ve riskleri en aza indirerek yaralanma ve meslek hastalığından korunmayı,
OPET değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilincinde ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
Taahhüt ediyoruz.

Belgelerimiz

  • 9001 AKARYAKIT MADENİ YAĞ UKAS
  • 9001 AKARYAKIT TÜRKAK
  • 14001 UKAS ONAYLI MERKEZ MADENİ YAĞ TERMİNALLER
  • 14064-1 Sera Gazı Emisyon Hesaplamalarının Doğruluğuna İlişkin Onay Belgesi
  • 18001 MADENİ YAĞ
  • ISO/TS 16949 - Second Edition
  • 17025 AKREDİTASYON BELGESİ
  • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
  • 14064-1 SERA GAZI EMİSYONU HESAPLARININ DOĞRULANMASINA İLİŞKİN BELGE
 
 
 

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün16
mod_vvisit_counterDün13
mod_vvisit_counterBu Hafta102
mod_vvisit_counterBu Ay291
mod_vvisit_counterToplam50479

İp Adresiniz :: 54.225.16.10
Bugün: 19 Kas, 2017

Hava Durumu

KOCAELI